fbpx

WORKSHOPS

Improviseren doen we allemaal elke dag. Weet jij hoe op voorhand exact wat je gaat zeggen wanneer je je mond opendoet? Waarschijnlijk niet! Daarom is het heel interessant om enkele basis improvisatietechnieken onder de knie te krijgen: ze helpen je in het dagelijkse leven, en dus ook op kantoor, op school, of voor elke groep van mensen die met elkaar samenwerkt.  Dan hebben we het over:

* accepteren wat iemand zegt of doet en erop verder bouwen

* verder associëren op wat iemand zegt

* positief denken

* luisteren en kijken

* nonverbale communicatie

Een basisworkshop improviseren is ideaal als teambuilding. Maar het gaat verder dan dat: uitgaande van deze basisprincipes, heeft de BIL trainingen uitwerkt rond non-verbale communicatie, omgaan met verbale agressie, interviewtechnieken, presentatietechnieken, zelfvertrouwen, etc.

Deze kunnen volledig worden aangepast aan de noden van uw team. Lees hieronder een paar voorbeelden van hoe improvisatietechnieken in concrete situaties kunnen gebruikt worden.


Spreken voor een groep

Een publiek op eigen wijze toespreken en inspireren, hoe doe je dat? Voor velen is spreken voor publiek een bron van stress en slapeloze nachten. Dat hoeft niet zo te zijn. Aan de hand van een aantal zeer heldere en makkelijk toepasbare tools, helpen we je op weg. Want je kan nog zoveel voorbereiden, op het moment zelf zijn er af en toe zaken die je uit balans brengen. Wij leren je de technieken aan die gebruikt worden in improvisatietheater. Zo kan je op het onverwachte inspelen. De speelse en praktische aanpak geeft snel resultaat en versterkt je als spreker.

Zelfvertrouwen

Gelukkig zijn er heel wat situaties die je vol zelfvertrouwen tegemoet gaat. Maar af en toe zijn er ook momenten van twijfel. Dan denk je dat je niet voldoet of uit de boot valt. Wij geven je mee, hoe je op zo’n momenten je zelfvertrouwen een flinke boost kan geven. De tips die we je aanreiken komen vanuit het improvisatietheater. Want velen benijden die spelers, die ten allen tijden vol zelfvertrouwen ‘hun plan trekken’. We geven inzicht in de mechanismes die spelen bij het verlies van zelfvertrouwen. En we helpen je op actieve wijze deze onzekerheid om te draaien naar een positieve houding ten opzichte van jezelf en je eigen kunnen.

Yes you can!

Agile denken

Wij leven in snelle tijd. De ene verandering is nog niet verteerd of er komt er al een nieuwe aan. Open space kantoren, automatisatie, the internet of things, sociale media,… Hoe kan je je gemakkelijk aanpassen aan deze snel veranderende wereld. Dit vraag een manier van denken die voor velen nieuw en uitdagend is. Wij leren je, aan de hand van creatieve oefeningen en improvisatietechnieken, hoe je dit op natuurlijke wijze kan. Deze denkwijze komt je niet alleen van pas in een professionele context, maar ook in je persoonlijke leven.

Creatief denken

Naar schatting zullen 50% van alle de kinderen die nu in de lagere school zitten, een job doen die op dit moment nog niet bestaat. Maar ook van de huidige medewerkers worden andere skills verwacht: creatief denken, samenwerken, communiceren. Creatief denken is dé sleutel naar levenslang leren en het uitstippelen van jouw carrièrepad. Wij leren je hoe je jouw creativiteit weer kan aanboren en hoe je die kan inzetten in je persoonlijke en professionele leven.

Networking

Je contacten onderhouden via Twitter, Facebook of LinkedIn zijn voor jou een evidentie. Heel wat uitdagender is het netwerken in levende lijve. Op een congres, een vergadering, een meeting met gelijkgezinden,… overal zijn kansen tot netwerken. Vaak moet je over een drempel om eraan te beginnen. Daar geven we je tips en tricks voor mee. Wij leren je de ‘trukken van de foor’ om verbindend te communiceren en kwalitatief te netwerken. Zo zet je jezelf en je bedrijf op een authentieke manier in een positief daglicht.

Positief Vergaderen

Iedereen kent ze, de vergaderingen waar elke aanwezige strak vasthoudt aan zijn eigen mening. Luisteren naar de collega’s is moeilijk, van mening veranderen nog moeilijker. Vaak wordt in dergelijke patstellingen nadrukkelijk geprobeerd de tegenpartij te overtuigen van het eigen gelijk. Om er echter als groep sterker uit te komen, is het belangrijk een aantal technieken te hanteren die gericht zijn op het samen beslissen en het creëren van een gezamenlijk standpunt. De vraag is dan niet langer wie er gelijk heeft, maar hoe je er als groep beter van wordt. Hier ligt de basis van improvisatie: als alle partijen echt luisteren naar elkaar en bereid zijn te accepteren wat de ander zegt, is de basis gelegd voor een positieve evolutie naar een gezamenlijk gedragen beslissing.

Non-verbale communicatie

93% van de impact van onze communicatie is niet WAT we zeggen, maar HOE we het zeggen. Zonder het te beseffen sturen we boodschappen naar onze gesprekspartner. Tijdens deze workshop maken we je bewust van de kracht van de non-verbale communicatie. En je krijgt inzicht in hoe je deze kan gebruiken om een gesprek aangenaam en positief te maken.

Ombuigen van een negatieve situaties naar een positief verhaal

Natuurlijk is het leven niet altijd een feestje. En er doen zich situaties voor die niet fijn zijn. Misschien moet je slecht nieuws brengen? Of verwacht men van jou dat je een conflict oplost? Of een collega heeft een bijzonder gewoonte die heel anders is dan wat jij gewend bent. Maar hoe ga je met deze moeilijke situaties om? Hoe ga je de communicatie aan op zo’n manier dat aan het einde van het gesprek alle partijen een goed gevoel hebben? Zeer praktisch geven we je tips en gaan we met elkaar aan de slag.

Meer info

Bel Jeroen Van Dyck op 0479 32 02 66