FOUTEN EN HANDGEBAREN VAN DE SCHEIDSRECHTERS

Algemene informatiePER LOCATIE

Verzwarende fout

Beweegt de armen twee keer, van boven naar beneden.

Onwettig aantal spelers

Beweging met de hand.

Onwettige procedure

Slaat met de snijkant van de hand op de andere arm.

Thema niet nageleefd

Tekent met beide wijsvingers een rechthoek in de lucht.

Afhaken

Beweegt de arm met gesloten vuist van boven naar beneden.

Brutaal spel

Slaat met de vuist in de andere, geopende hand.

Obstructie

Maakt een x met de armen, richting schouders.

Ongeoorloofd gedrag (zware fout)

Beweegt tweemaal de handen in de heupen.

Déja-vu

Maakt een nul-teken voor het oog.

Traag spel

Draait met de hand, de wijsvinger in de lucht.

Niet respecteren van het accessoire

Trekt met de hand aan het shirt.

Cabotinage

Trekt een lange neus.

Cliché

Slaat met de hand op de hiel.

Verwarring

Draait met de armen voor de romp.

Weigering spel & personage

Bedekt het gelaat met de hand.

Wangedrag (zware fout)

De handen in de heupen.

Onoplettendheid

Slaat met de hand om de andere pols.